RiskMonitor

Polityka prywatności

 

Podmiot

Spółka MCX szanuje prawo do prywatności, w szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Interesantów przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie Klientom poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym zgodności z:
– Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
– Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 poz. 1422 z późn. zm.);
– Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 poz. 243 z późn. zm.).

Administrator

Administratorem danych dotyczących Użytkowników gromadzonych z wykorzystaniem Serwisu jest:

MCX Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 WARSZAWA
Tel. (22) 548 4888
Fax (22) 548 4848
Email: kontakt@DcxInnovations.pl

Wyznaczony został Inspektor ochrony danych osobowych, jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych skorzystaj z adresu: rodo@MCX.plowych.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wymiany korespondencji dotyczącej relacji biznesowych /zawartej umowy/ pomiędzy Tobą a MCX Sp. z o.o, w tym udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Ciebie zapytania dotyczące produktów i usług świadczonych przez MCX Sp. z o.o. (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b) RODO);
  • wewnętrznych celów administracyjnych MCX Sp. z o.o. w tym statystyki i raportowania wewnętrznego będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość świadczonych przez MCX Sp. z o.o. usług i sposobu obsługi w ramach realizowanych umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora (podstawa z art.6 ust.1 lit.f) RODO).

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy Grupy MCX

kancelarie prawne; podmioty świadczące usługi audytorskie, doradcze, consultingowe; podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych – wyłącznie zgodnie z poleceniami MCX Sp. z o.o.

Nie zamierzamy przekazywać Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (do państwa trzeciego).

Twoje dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu jej wycofa lub gdy cel przetwarzania został zrealizowany. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów MCX Sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w związku z zawartą umową przetwarzane będą do czasu wygaśnięcia umowy i obejmuje okres gwarancji i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego nie będą dalej przetwarzane w przypadku zgłoszenia sprzeciwu.

Masz prawo:

 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • prawo wycofania zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

 

 

Pliki cookies

MCX Sp. z o.o. korzysta z tzw. cookies („ciasteczek”), czyli informacji przechowywanych na komputerze użytkownika. Podmiotem Cookies wykorzystujemy wyłącznie na wewnętrzne potrzeby optymalizacji serwisu pod kątem wydajności oraz do analiz statystycznych. Nie gromadzimy ich do identyfikacji użytkownika.

W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

– publicznego adresu IP urządzenia końcowego, z którego nadeszło zapytanie;
– nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
– nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:
– imię i nazwisko;
– adres e-mail;
– numer telefonu;
– adres i nazwa firmy;
– treść wiadomości kontaktowej.

Ustawienia dotyczące plików cookies są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej. Opcją domyślną jest umożliwienie przyjmowania ciasteczek. Poprzez odpowiednią konfiguracje swojej przeglądarki możesz całkowicie wyłączyć tę opcję lub ją ograniczyć.

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej, przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Marketing
Jeśli wyrazisz zgodę, na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub/i na wykorzystywanie Twojego nr telefonu Twoje dane osobowe będą wykorzystane w ramach prowadzonych przez nas akcji marketingowych.

Potrzebujesz poprawić bezpieczeństwo IT?

zostaw nam dane do kontaktu